Extrasul de carte funciară

Extrasele de carte funciară sunt documente esențiale în lumea imobiliarelor, oferind informații clare și actualizate despre proprietăți. Extrasul de carte funciară de informare include detalii despre proprietar, suprafață și sarcini, fiind crucial în tranzacțiile imobiliare și creditele ipotecare. Extrasul de autentificare este utilizat pentru autentificarea actelor notariale, iar extrasul colectivă detaliază drepturile și obligațiile coproprietarilor. Aceste documente asigură transparența și securitatea juridică, protejând interesele tuturor părților implicate. Află cum să obții aceste extrase și de ce sunt indispensabile pentru o tranzacție sigură și legală.