Extrasul de carte funciară

Tot ce trebuie să știi despre extrasul de carte funciară de informare, autentificare și colectivă

În lumea complexă a tranzacțiilor imobiliare și a creditelor ipotecare, documentele funciare joacă un rol foarte important. Extrasul de carte funciară este unul dintre aceste documente esențiale, dar este important să înțelegem și diferențele între tipurile de extrase disponibile. În acest articol, voi detalia ce este extrasul de carte funciară de informare, autentificare și colectivă, de ce sunt importante și cum le puteți obține.

Ce este extrasul de carte funciară de informare?

Extrasul de carte funciară de informare este un document oficial emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care conține informații esențiale despre un imobil. Aceste informații includ detalii despre proprietar, suprafață, destinație și sarcinile care grevează asupra imobilului.

Conținutul extrasului de carte funciară de informare:
 1. Identificarea imobilului: Numărul cadastral și adresa exactă a imobilului.
 2. Proprietarul: Informații despre actualul proprietar sau coproprietari.
 3. Descrierea imobilului: Suprafața terenului, descrierea clădirilor și destinația acestora.
 4. Sarcini: Orice ipoteci, servituți sau alte drepturi reale care grevează imobilul.
Utilizări:
 • Tranzacții Imobiliare: Verificarea legalității și a situației juridice a imobilului înainte de vânzare-cumpărare.
 • Credite Ipotecare: Băncile solicită acest document pentru a verifica că imobilul oferit drept garanție nu are sarcini care să afecteze capacitatea de a executa ipoteca.
 • Litigii: În procese juridice legate de proprietăți, extrasul de carte funciară este o dovadă importantă.

Ce este extrasul de carte funciară de autentificare?

Extrasul de carte funciară de autentificare este similar cu cel de informare, dar este utilizat în principal în tranzacțiile juridice, cum ar fi autentificarea actelor notariale. Acest document are o valabilitate limitată și este eliberat pentru a fi utilizat într-un anumit context juridic, garantând că informațiile prezentate sunt actualizate și corecte la momentul emiterii. 

Extrasul autentic poate fi solicitat doar de un birou notarial, iar prin acesta practic „se blochează” imobilul pe perioada valabilității extrasului, adică nu se pot face alte înscrieri/ tranzacții cu imobilul,  pe o perioadă de 10 zile. 

Conținutul extrasului de carte funciară de autentificare:
 • Informații detaliate: Include toate informațiile din extrasul de informare, dar cu o valabilitate de 10 de zile de la emitere.
 • Validare juridică: Utilizat pentru autentificarea actelor notariale și alte acte juridice oficiale.
Utilizări:
 • Autentificarea actelor notariale: Necesare în procesul de autentificare a documentelor juridice, cum ar fi contractele de vânzare-cumpărare.
 • Tranzacții legale: Utilizate în tranzacții care necesită validarea oficială a stării juridice a imobilului.

Ce este extrasul de carte funciară colectivă?

Extrasul de carte funciară colectivă se referă la un document care cuprinde informații despre o proprietate deținută în comun de mai multe persoane. Acesta este esențial în situațiile în care imobilul este coproprietate și detaliază drepturile și obligațiile fiecărui coproprietar.

De exemplu, la tranzacționarea unui apartament într-un bloc, se va solicita CF-ul colectiv aferent terenului pe care s-a edificat blocul, CF în care vor apărea toți proprietarii apartamentelor din bloc care dețin implicit cotă parte din terenul aferent blocului, respectiv părți indivize din spațiile comune aferente. 

Conținutul extrasului de carte funciară colectivă:
 • Proprietarii: Lista completă a tuturor coproprietarilor și cotele părți deținute de fiecare.
 • Descrierea Imobilului: Detalii complete despre imobil, similar cu cele din extrasul de informare.
 • Sarcini și Drepturi: Informații despre sarcinile și drepturile care grevează imobilul, inclusiv orice acorduri între coproprietari.
Utilizări:
 • Gestionarea proprietății comune: Utilizat pentru administrarea corectă a proprietăților deținute în comun.
 • Tranzacții și diviziuni: Esențial în tranzacții care implică coproprietari, cum ar fi vânzarea unei cote-părți sau partajul imobilului.

Cum să poți obține un extras de carte funciară?

Există mai multe metode prin care poți obține aceste documente:

 • Online: Prin portalul ANCPI (link aici), unde utilizatorii înregistrați pot solicita și plăti pentru obținerea documentelor. Persoanele fizice pot solicita doar extras de informare, costă 20 lei și trebuie să știi județul și localitatea unde este situat imobilul, precum și număr carte funciară și număr cadastral. 
 • La ghișeu: Prin intermediul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară locale.
 • Prin intermediari: birourile notariale, agenții imobiliari, brokerii de credite pot facilita obținerea extraselor de carte funciară.

Extrasul de carte funciară, fie de informare, autentificare sau colectivă, este un instrument indispensabil pentru oricine dorește să achiziționeze, să vândă sau să ipotecheze un imobil. Cu informațiile corecte și actualizate la îndemână, puteți face pași siguri în lumea imobiliarelor, evitând o multitudine de probleme legale și financiare. Dacă aveți nevoie de asistență în obținerea acestor documente sau în procesul de creditare, nu ezitați să mă contactați.

Dau credit viselor tale și mă asigur că procesul de creditare este cât mai neted și lipsit de obstacole.

Pentru mai multe detalii și consultații personalizate, vă stau la dispoziție, Gratuit!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *